Veiligheidsreglement

Bikepark Dokkum is voor iedereen gratis toegankelijk. Daarvoor moet je wel eenmalig het onderstaande veiligheidsreglement onderschrijven. Lees de onderstaande regels goed door en onderteken het onderaan de pagina. Wij houden een lijst bij van iedereen die getekend heeft.

Algemeen

 • Het park is alleen toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang
 • Gebruik van Bikepark Dokkum is na ondertekening van dit reglement vrij voor iedereen ouder dan 16 jaar
 • Personen onder de 16 jaar dienen altijd te worden vergezeld door een persoon ouder dan 16 jaar
 • Het park bij voorkeur alleen gebruiken als er een tweede persoon aanwezig is
 • Gebruik van het bikepark geschiedt altijd op eigen risico. ATB Dokkum en gemeente Noardeast-Fryslân accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van goederen
 • Gebruik van een helm is verplicht
 • Aanwijzingen van de crew dienen opgevolgd te worden
 • Geef technische gebreken aan de TTF’s direct door aan de crew of het bestuur via info@atbdokkum.nl
 • Het is niet toegestaan zelfstandig iets aan het park of aan de TTF’s te veranderen of toe te voegen
 • Loslopende huisdieren zijn niet toegestaan in het park
 • Gemotoriseerde voertuigen zijn op het bikepark ten strengste verboden
 • Respecteer de natuur – ook in ons bikepark
 • Laat geen afval achter op het park – neem dit mee naar huis

MTBen op het park

 • Gebruik van aanvullende beschermingsmiddelen zoals knie- en elleboogbescherming en body protectors wordt aanbevolen
 • Gebruik een deugdelijke, goed onderhouden fiets welke geschikt is voor het beoogde gebruik in een bikepark
 • Houd je gehoor vrij – draag bijvoorbeeld geen oordoppen met muziek
 • De TTF’s dienen eerst bestudeerd te worden voor ze bereden worden
 • Het gebruik van de TTF’s is alleen toegestaan op de manier waarop ze bedoeld zijn
 • Rij alleen op de daarvoor bedoelde rijlijnen
 • Blijf nooit stilstaan op een lijn, maar geef anderen de ruimte en ga naast het pad staan
 • Overschat je eigen technische capaciteiten niet
 • Het wordt sterk aangeraden om een mobiele telefoon ter beschikking te hebben om in geval van nood 112 te bellen
 • Kijkende bezoekers zijn welkom, maar verblijven op het park en niet op het parcours
 • Toeschouwers dienen altijd buiten de valzones van de TTF’s te blijven en niet in de rijlijn te gaan staan