Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging. De bestuursleden worden gekozen door en leggen verantwoording af aan de leden van de vereniging. Het bestuur van ATB Dokkum bestaat momenteel uit 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Jan-Albert Noordstra

Jan-Albert Noordstra

Voorzitter
Henk-Jan Kloosterman

Henk-Jan Kloosterman

Secretaris
Eelke Manche

Eelke Manche

Penningmeester

Commissies

In de dagelijkse uitvoering wordt het Bestuur ondersteund door commissies. Een commissie heeft tot doel zich bezig te houden met een set specifieke taken en kan tijdelijk of permanent van aard zijn. De commissies worden gevormd door leden van de vereniging. Elke commissie heeft een captain, die verantwoordelijkheid aflegt aan het Bestuur.

Bikepark Commissie

De Bikepark Commissie houdt zich bezig met alles wat met het bikepark te maken heeft; Ze stellen de lijnen vast, regelen materialen en middelen, zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud, stellen vast hoe de hindernissen er precies uit komen te zien en waar ze geplaatst worden, etc. Bij vragen over het bikepark moet je bij hun zijn.

Leden:
 • Jan-Albert Noordstra
 • Kees Koning
 • Jeroen Haanstra

Activiteiten Commissie

Deze commissie heeft tot onder andere tot taak het bedenken van activiteiten voor de leden van ATB Dokkum. Van tochten tot trainingen en clinics tot uitjes naar het buitenland, de activiteiten commissie zorgt ervoor. Maar deze commissie zorgt er ook voor dat er voldoende opgeleide trainers voorhanden zijn, en legt lijntjes uit onder de leden voor het werven van nieuwe trainers en assistenten.

Leden:
 • Jan-Albert Noordstra
 • Melanie Dekker
 • Tetsje-Wijke van der Meulen
 • Kees Koning

Sponsor Commissie

De sponsor commissie draagt er zorg voor dat er jaarlijks sponsors worden aangetrokken. Zij nemen actief actief contact op met (potentiële) sponsors om ervoor te zorgen dat ATB Dokkum over de middelen beschikt om haar activiteiten en het bikepark te kunnen blijven voortzetten.

Leden:
 • Jan-Albert Noordstra
 • positie beschikbaar

Kas Commissie

Alle financiële zaken van de vereniging vallen onder de verantwoordelijkheid van de kas commissie. Bij grote uitgaven zullen zij deze beoordelen. Ook controleren zij periodiek de boekhouding van de vereniging, om ervoor te zorgen dat alles netjes is geregeld.

Leden:
 • Jaap Kingma
 • Riemer Terpstra (reserve)

Kleding Commissie

De kleding commissie haar taak is het onderzoeken van de meeste geschikte leverancier voor clubkleding. De commissie gaat met de beste partij in gesprek om tot een kledingontwerp te komen welke past bij de uitstraling van ATB Dokkum. Daarnaast zorgt de commissie ervoor dat er voor verschillende soorten rijders geschikte kleding te krijgen is, en alle leden tijdens alle seizoenen geschikte kledingstukken kunnen krijgen.

Leden:
 • Henk-Jan Kloosterman
 • Frank Wickbold